สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนมะคุยะมะ

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

โรงงานผลิตขนม TIVOLI

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม