โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โจะงะชิมะ

คุโระบะ เท

เรือล่องชมใต้ทะเล เรนโบว์ ฟิช

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

HUNGRYS

โทะบิโชะ ฮอนเท็น

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

ถนนโคะมะชิ

ไรเท

คลาสเรียนทำซูชิม้วน "คุรุริ"

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม