สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ป่าโคะอะจิโระ

เอะโนะกิ เทอเรส

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ริเวียร่า เซโวเนีย รีสอร์ท

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม