สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Enoshima

ล่องเรือชมหินเอะโบะชิ

ศาลเจ้าสะมุคะวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม