สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

ไอศครีมเจลาโต้ของลิดะ ฟาร์ม

สวนโชนันได

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม