สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

ร้านอาหารออซซี่ ฮิลล์ กริลล์

ศูนย์แลกเปลี่ยน นิอิฮะรุสะโตะยะมะ

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม