สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมน โยโกฮามะ

โปเกมอนเซ็นเตอร์ โยโกฮะมะ

อะนิมะเตะ โยะโคะฮะมะ

ิพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ.ฟูจิจิโอะ

ิพิทธภัณฑ์ศิลปะ ทะโระ โอะคะโมะโตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม