โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

เอะโนะชิมะ

โทะบิโชะ ฮอนเท็น

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Enoshima

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม