สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ท่าเรือโอซันบาชิ

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์

คิชะมิชิ พรอมานาด

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม