สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ท่าเรือโฮะชิโกะเอะ

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

ไรเท

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม