โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

โยโกฮะมะ โฮะชิ-โนะ-นะรุ- คิ

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะมะชิ

โรงผลิตเบียร์อุมะยะ โนะ โชะคุทะกุ แห่ง โยโกฮะมะ

โรงเบียร์โคกาเนะอิ

ฮอน-อะซึตงิ มายโรด

โรงกลั่นสาเกอิซุมิบะชิ

ร้านเบียร์ "ชุยุ-คาน"

คุระโมะโตะ คะโคอุซุมิบะชิ

โรงงานผลิตเบียร์อาซาฮิ- สาขาคะนะงะวะ

ศาลาประชาคม เบียร์อะซะฮิ แห่ง คะนะงะวะ อะชิงะระ

อะชิงะระ โนะ สะโตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม