โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

อุมิิ โนะ โคะเอ็น (สวนริมน้ำ)

วัดโชะเมียวจิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม