โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ

ห้องพิธีชงชาแบบฉบับญี่ปุ่นไคโคะ-อัน

พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมมิตซึตบิชิ มินะโตะมิไร

มินะโตะ มิไร 21

แกรนด์ มอลล์ ปาร์ค

โยโกฮามะ DASKA

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม