สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนเวอร์นี่

ประภาคารแคนนอนสะกิ

อ่าวเอะนะ

ประภาคารโจะงะชิมะ

ตลาดซุคะนะโกสโสะ

สวนทะเทชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม