สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม