สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศูนย์ดอกไม้และพรรณไม้แห่งจังหวัดคะนะงะวะ, สวนคะนะ (ผักและดอกไม้)

ร้านอาหาร 'คิทเช่น ฮานะ'

ตลาดเกษตรกรอะสะซึยุ ฮิโรบะ

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม