โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนเขตปกครองสะกะมิฮะระ

สวนเขตปกครองสะกะมิฮะระ

JAXA สะกะมิฮะระ แคมปัส

JAXA สะกะมิฮะระ แคมปัส

โรงแรมเรมแบรนต์ เอะบินา

โรงแรมเรมแบรนต์ เอะบินา

ถนนช้อปปิ้ง Nishimon

ถนนช้อปปิ้ง Nishimon

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สะกะมิงะวะ ฟุเรอิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สะกะมิงะวะ ฟุเรอิ

สวนคะนุมะ

สวนคะนุมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม