สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนป่าซานซะไกเกะ

คามาคุระเซ็นเตอร์ปาร์ค

สวนเก็นจิยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม