โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนคะมอนยะมะ

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ

ศาลเจ้าอิเสะยะมะ โคะไท จินกุ

วัดโยโกฮะมะ นาริตะ-ซาน

สวนสัตว์โนะเงะยะมะ

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

สวนเวอร์นี่

เรืออนุสรณ์มิคะสะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม