โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า

พิพิธภัณฑ์ฮาโกเนะ เซกิโชะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม