โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม