สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์เคคิว

ชิเซโด้ S/PARK

โยโกฮามะ แฮมเมอร์เฮด

คาเฟ่อุคิโย-เอะ

ศูนย์รวมความบันเทิง "ASOBUILD"

เขตอ่าวโยโกฮามะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม