โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ยะมะ-โนะ-โฮเทล

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม