โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม