โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โอกิโนะปัง

เขื่อนมิยะคะเสะ

สร้างประสบการณ์การทำงานฝีมือแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่หมู่บ้านงานฝีมือ

ไอโนะอุเอ็น มิมาเสะ - ฟาร์มบลูเบอร์รี่

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม