Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนน้ำคานาเมะ

ศูนย์ดอกไม้และพรรณไม้แห่งจังหวัดคะนะงะวะ, สวนคะนะ (ผักและดอกไม้)

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

ถนนคาวาซากิ - นะคะมิเสะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม