โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนอาชิงาระ มังโย

เส้นทางอาชิงาระ

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

ปราสาทโอดะวะระ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม