โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

น้ำตกเคียวไร

น้ำตกฮะคุน

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

น้ำตกโกดัน

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)

น้ำตกดารุมะ

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

โรงงานผลิตขนม TIVOLI

อิพพุคุโดะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม