โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โรงงานเมกมิลค์ สโนว์ เอบินะ

โรงกลั่นสาเกอิซุมิบะชิ

โรงผลิตเหล้าสาเกนะคะซะวะ

ปราสาทโอดะวะระ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม