ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ปราสาทโอดะวะระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

ท่าเรืออิฐแดง

รอยัล วิง

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม