ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ปราสาทโอดะวะระ

ปราสาทโอดะวะระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

ไม่มีรูปภาพ

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

ท่าเรือโกดังอิฐสีแดงโยโกฮามะ

ท่าเรือโกดังอิฐสีแดงโยโกฮามะ

รอยัล วิง

รอยัล วิง

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม