โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

รถบัสชมเมืองเคคิว

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

เรืออนุสรณ์มิคะสะ

สะรุชิมะ

อุโอะงะชิ-ฮะมะคุระ (ตลาดปลาโยโกสุกะ )

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม