S

จุดเริ่มต้น

รถบัสชมเมืองเคคิว

ศูนย์รวมความบันเทิง "ASOBUILD"

สวนสาธารณะมัตสึกะโอกะ ราชิเอ็น

อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน (พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม