S

จุดเริ่มต้น

วัดยุเกียว-จิ

สวนชินบะยะชิ (เดินเล่นและดูนก)

อดีตบ้านพักคอนโดะ

พื้นที่สีเขียวทาคะสุนะ・โชไรอัน

พิพิธภัณฑ์เมืองชิกาซากิ

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

ล่องเรือชมหินเอะโบะชิ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม