ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สะพานอะยุมิ

สะพานอะยุมิ

สะพานโชวะ

สะพานโชวะ

สะพานทาคาดะ

สะพานทาคาดะ

สะพานโอะงุระและเพลิดเพลินกับการชมสายน้ำในแม่น้ำสะกะมิ

สะพานโอะงุระและเพลิดเพลินกับการชมสายน้ำในแม่น้ำสะกะมิ

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

สะพานมิอิ โอฮาชิ

สะพานมิอิ โอฮาชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม