สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สะพานอะยุมิ

สะพานโชวะ

สะพานทาคาดะ

สะพานโอะงุระและเพลิดเพลินกับการชมสายน้ำในแม่น้ำสะกะมิ

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

สะพานมิอิ โอฮาชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม