โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าชิระฮะตะ

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

ร้านกาแฟจูเลี่ยน,อาหารรสเลิศในฟูจิสะวะ

ร้านเบเกอรี่ มะดะเมะ รูท

ยูโนะอิชิ เอะมะซาวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม