S

จุดเริ่มต้น

ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติแห่งจังหวัดคานากาวะ

โมโทะยุ ทามะกาวะคันในแหล่งน้ำพุร้อนฮิกาชิ ทันซาวะ นานะซาวะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติแห่งจังหวัดคานากาวะ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม