โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

น้ำตกฟุโด (ยูกาวาระ)

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ

พิพิธภัณฑ์ คาเฟ่ และสวน

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

ศาลเจ้าโกโช

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม