สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

บ่อน้ำเคโช อิโดะ

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน

ชิงิทะซึตอัน

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม