สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าคาวาวะ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

สวนอะซุมะยะมะ

ศาลเจ้าอะซุมะ

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม