ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าคาวาวะ

ศาลเจ้าคาวาวะ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

สวนอะซุมะยะมะ

สวนอะซุมะยะมะ

ศาลเจ้าอะซุมะ

ศาลเจ้าอะซุมะ

นิโนะยะ (ในสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนิโนะมิยะ, สินค้าพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก)

นิโนะยะ (ในสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนิโนะมิยะ, สินค้าพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม