โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนไมโอะกะ

กุมเมียวจิ แคนนอน

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

หอคอยทั้งสามแห่งโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม