ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกสุกะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกสุกะ

สวนแคนนอนสะกิ

สวนแคนนอนสะกิ

พิทธภัณฑ์ธรรมชาติแคนนอนซะกิ

พิทธภัณฑ์ธรรมชาติแคนนอนซะกิ

ประภาคารคันนอนซากิ

ประภาคารคันนอนซากิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม