สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

งานเฉลิมฉลองซากุระฮารูคิมิชิ(ต้นซากุระ)

พิพิธภัณฑ์มาชิคาโดะ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม