สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดโฮะโคะคุ-จิ

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม