โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

น้ำพุมาอิมาอิ

สวนอิมาอิซุมิ เมอิสุอิ ซากุระ(ต้นซากุระ)

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม