โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ถนนโคะมะชิ

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม