โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ริเวียร่า ซูชิ มาริน่า

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฮะมะยะ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ

อาหารชาวประมง (มินชุคุ ฮะระ)

ศาลเจ้าไคนัน

ชัคคิระโคะ มิอุระ โชะวะ-กัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม