สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ตลาดโอะอิโซะ

ชิงิทะซึตอัน

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

สวนโออิโสะโจะยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม