สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

สะสุเกะ อินะริ

เอะโชะ-จิ

วัดไคโซะ-จิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม