สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน

วัดโงะฉะ

สวนคะนิงะยะ

โอะยัตซึตโคะอุโบะอุ (Oyatsukoubou)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม