โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดเคนโชจิ (วัดหลักของสำนักเคนโชจิแห่งนิกายรินไซ)

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ถนนโคะมะชิ

วัดฮะเซะ-เดะระ

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

ล่องเรือชมท่าเรือทางทหารโยโกสุกะ

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

โรงแรม มาโฮโลวา มายด์ มิอุระ

ตลาดค้าส่งอาหารทะเลภูมิภาคมิสะกิ เมืองมิอุระ

มิสะกิ อะไซชิ

สวนแคนนอนสะกิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกสุกะ

พิทธภัณฑ์ธรรมชาติแคนนอนซะกิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม